دل نوشته های یک دوست

دوستانه هايي از سياست ...

درد دل با امام رضا (ع)

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (( علیه السلام))

سلام امام رضا .

تلوزیون دوباره گنبد و بارگاهتان را پخش کرد و دل عاشقانتان را به آتش کشید.

امام رئوف!

دلمان گرفته است. روزگار با ما سر ناسازگاری گذاشته. دشمنان از فریفتن عده ای از جوانانمان سرخوش اند و سرخوشترند که عده ای از بزرگانمان نیز همراهشان شده اند.

امام غریب!

نمیدانیم با این کردارهایمان قریب توایم یا غریب. اما دلمان چون کبوتران حرمت، جلد شده ی بارگاه تو است.

معین الضعفا!

ضعفا را یاوری رسیده که کبرا خوارش میخواهند. آقا بخواه از خدا تا خدمت گزاران به ملت را عزت دهد و خائنان را خوار کند.

ثامن الحجج!

دلمان گرفته است . دلمان گرفته از خودی ها و نه بیگانه . دلمان گرفته از خودی هایی که اهداف خصم را تحقق می بخشند. دلمان گرفته از خدمت گزاران سابق که حال، نه تنها خدمات خودشان ، بلکه خدمات همه را پایمال میکنند.

میگویند جمهوری ایرانی میخواهیم و نه اسلامی! آقا شعار شهدا و امام و رهبر را به سخره می گیرند. حال دیگر بل اسلام در افتاده اند آقا!

امام هشتم!

دیدیم و دیدند که چه شد فرجام ضد اسلام هایی چون پهلوی قلدر. ولی اینها قبلا اینگونه نبودند آفا! اینها به اسلام و حکومت اسلامی خدمت ها کردند. نمیدانیم فریفته شده اند یا غفلت زده!

از خدا بخواه آقا! بخواه که اگر فریفته شده اند هدایت شوند و اگر غافلند، بیدار.

امام مهربان!

شب جشن ولادت با سعادتان است و ما سفره ی غم های دلمان را در چنین  شبی باز کردیم. ببخش آفا! جسارت کردیم. چه کنیم دلمان پر درد است و درد را باید به عزیز گفت . چه کنیم آقا وقتی به رهبر هم توهین میکنند. " از دوست بپرسید چرا می شکند "

امام رضا !

امشب افراد زیادی مهمان تواند. اما یک نفر آمده تا کمکش کنی. او میخواهد ضعفا را معین باشد. کمکش کن یا معین الضعفا!

و در آخر،

ای ولی نعمت ما ! ای خورسید خراسان ، یا علی ابن موسی الرضا(ع):

        تولدتان مبارک . . .

اغنیا مکه روند و فقرا سوی توی تو آیند

جان به قربان تو آقا که تو حج فقرایی . 

+ نوشته شده در  جمعه ۸ آبان۱۳۸۸ساعت 0:38  توسط حسین - م - خ (سپهر)  |